Over mij

  • Onderwijskundig adviseur
  • Coach, teamcoach, intervisiecoach
  • Docent
  • Initiator, ontwikkelaar en implementeerder van opleidingsstructuren, vakinhoud en didactiek (opleidingsontwikkeling, curriculumontwikkeling, contentontwikkeling)     


Dat de ernst van professioneel handelen

 en humor elkaar niet bestrijden, 

maar juist aanvullen,

is mijn overtuiging. 

Humor maakt mild, wat ernstig is. 

Humor maakt deuren open, 

die met ernst alleen 

gesloten zouden blijven.